Bu gün Dördüncü dərəcəli Elmdən keçərdinizmi?

Fox / Alex Kasprak / BuzzFeed / Via vasitəsilə simpsonspark.com


 1. Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedNüvə Düzgün Yanlış Nüvə Mitokondri Düzgün Yanlış Mitokondriya Ribozomları Düzgün Yanlış Ribozom Membranları Düzgün Yanlış Membranlar


 2. Yosun Düzgün Yanlış Yosun ATP Düzgün Yanlış ATP Selüloz Düzgün Yanlış Selüloz Xlorofil Düzgün Yanlış Xlorofil


 3. Arteriya Düzgün Yanlış Arteriya Kapilyar Düzgün Yanlış Kapilyar Nəticə Düzgün Yanlış Nəticə Vestibül Düzgün Yanlış Vestibül


 4. Doğru Yanlış İrsi İnkişaf etdirmək Doğru Yanlış İnkişaf etdirmək Doğru Yanlış Artırmaq Qucaqlamaq Düzgün Yanlış Qucaqlamaq


 5. Deyəsən imtina edirəm!


 6. Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedLitosfer Düzgün Yanlış Litosfer Tektonik lövhə Düzgün Yanlış Tektonik lövhə Subduksiya zonası Düzgün Yanlış Subduksiya zonası Mantiya Düzgün Yanlış Mantiya


 7. Geri çevrilə bilən Düzgün Yanlış Geri çevrilə bilən Biyobozunur Düzgün Yanlış Biyobozunur Biosensitiv Düzgün Yanlış Biosensitiv Reaktiv Düzgün Yanlış Reaktiv


 8. Merkuri Düzgün Yanlış Merkuri Günəş rəyi Düzgün Yanlış Günəş əks əlaqə İstixana Düzgün Yanlış İstixana Ozonu Düzgün Yanlış Ozon


 9. İqlim Düzgün Yanlış İqlim Hava Düzgün Yanlış Hava Proqnozu Düzgün Yanlış Proqnoz Enlem Düzgün Yanlış Enlem


 10. Deyəsən imtina edirəm!


 11. Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedKohort Düzgün Yanlış Kohort Populyasiyası Düzgün Yanlış Əhali Cəmiyyət Düzgün Yanlış Birlik Niş Düzgün Yanlış Niş


 12. Autotroph Düzgün Yanlış Autotroph İstehlakçı Düzgün Yanlış İstehlakçı Yırtıcı Düzgün Yanlış Yırtıcı Omnivore Düzgün Yanlış Omnivore


 13. Xarakter Düzgün Yanlış Xassə Mutasiya Düzgün Yanlış Mutasiya Uyğunlaşma Düzgün Yanlış Uyğunlaşma Üstünlük Düzgün Yanlış Üstünlük


 14. Çöpçü Düzgün Yanlış Çöpçü Düzəldici Düzgün Yanlış Çürütücü Kalıp Düzgün Yanlış Kalıp Bakteriyası Düzgün Yanlış Bakterium


 15. Deyəsən imtina edirəm!


 16. Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedÇəki Düzgün Yanlış Çəki Yoğunluğu Düzgün Yanlış Sıxlıq Həcmi Düzgün Yanlış Həcm Kütləvi Düzgün Yanlış Kütlə


 17. Molekul Düzgün Yanlış Molekul Bileşi Düzgün Yanlış Bileşik Kimyəvi bağ Düzgün Yanlış Kimyəvi bağ Qarışıq Düzgün Yanlış Qarışıq


 18. Kütləvi Düzgün Yanlış Kütlə Sahəsi Düzgün Yanlış Sahə Sıxlığı Düzgün Yanlış Sıxlıq Təzyiqi Düzgün Yanlış Təzyiq


 19. Düzgün Yanlış Dağılıb Çözün Düzgün Yanlış Dəyişdirin Dəyişdirin vəziyyəti Düzəldin Yanlış Dəyişdirin vəziyyəti


 20. Deyəsən imtina edirəm!


 21. Aysal Düzgün Yanlış Ay Günəşi Düzgün Yanlış Günəş Toplamı Düzgün Yanlış Ümumi Qismən Düzgün Yanlış Parçalı


 22. Neptun Düzgün Yanlış Neptun Yupiter Düzgün Yanlış Yupiter Saturn Doğru Yanlış Saturn Uran Düzgün Yanlış Uran


 23. Daha Düzgün Yanlış Daha Çox Eyni Düzgün Yanlış Eyni Az Düzgün Yanlış Az Daha çox məlumat lazımdır Düzgün Yanlış Ətraflı məlumat lazımdır


 24. Günəş Düzgün Yanlış Günəş Planeti Düzgün Yanlış Planet Asteroid Düzgün Yanlış Asteroid Ulduz Düzgün Yanlış Ulduz


 25. Deyəsən imtina edirəm!


 26. Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedPotensial Düzgün Yanlış Potensial Kinetik Düzgün Yanlış Kinetik Mütləq Doğru Yanlış Mütləq Daxili Doğru Yanlış Daxili


 27. Sapma Düzgün Yanlış Burulma Refraksiya Düzgün Yanlış Refraksiya Düzgün Yanlış Yanlış Yansıtma Düzgün Yanlış Burulma


 28. Deyəsən imtina edirəm!


 29. Sıxlıq Düzgün Yanlış Sıxlıq Kütlə Düzgün Yanlış Kütlə İstiliyi Düzgün Yanlış Temperatur Fiziki vəziyyət Düzgün Yanlış Fiziki vəziyyət


 30. Deyəsən imtina edirəm!

Houghton Mifflin Science, Level 4, 2007 nəşrindən cümlələr .