Kitabını 0,5 Saniyə Araşdırmaq üçün Açan Tələbə ilə İnsanlar Əlaqələndirirlər

Hazırda dünyanın bir çox tələbəsi üçün son imtahan mövsümüdür, amma heç kim mübarizəni 17 yaşlı Harpreet Nijjar qədər həqiqi və mükəmməl şəkildə ələ keçirməmişdir.

{'pinSubbuzzImages': true, 'collection': [{'index': 0, 'number': 1, 'has_caption': false, 'image_type': 'png', 'image_src': 'https: // img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-1481905291-1.png ',' images ': {' mobile ': {' height ':' 1285 ',' url ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11/asset/buzzfeed-prod-fastlane01/sub-buzz-10232-1481905291-1.png?resize=990:1285','width':'990'},'original':{'height ' : '352', 'url': 'https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-1481905291-1.png ',' width ':' 271 '},' standard ': {' height ':' 811 ',' url ':' https: //img. buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-1481905291-1.png? resize = 625: 811 ',' width ':' 625 '},' width ': {' height ':' 1285 ',' url ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-148 1905291-1.png? Resize = 990: 1285 ',' width ':' 990 '},' idx ': 0,' original_src ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static/2016-12/16/11/asset/buzzfeed-prod-fastlane01/sub-buzz-10232-1481905291-1.png','image_src':'https://img .buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-1481905291-1.png ',' nojs_src ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232 -1481905291-1.png? Output-quality = auto & output-format = auto & downsize = 360%3A%2A '},' original_src ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2016-12/16/11/asset/buzzfeed-prod-fastlane01/sub-buzz-10232-1481905291-1.png','width':271,'height':352,'tribution ' : 'Jes Dhadli', 'id': '10187123', 'external_link_text': '', 'external_link_url': '', 'has_external_link': false, 'description': '', 'thumbnail_crop': {'height': '352', 'width': '271', 'x_offset': '0', 'y_offset': '0'}, 'thumbnail_src': 'https: //img.buzzfeed.com /buzzf eed-static /static /2016-12 /16 /11 /asset /buzzfeed-prod-fastlane01 /sub-buzz-10232-1481905291-1.png 'alt =' onerror = 'style. visibility = 'gizli' '> Bəli @musiqi

məktəb necə gedir?

Sal 13 Dekabr 20:45:19 UTC+0000 2016 Cavab verin Retweet Sevimli