Bu diaqramlarda nəyin səhv olduğunu anlaya bilərsinizmi?

 1. Hansı günəş sistemi diaqramı doğrudur?  NASA / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 2. Dövri cədvəlin hansı bölməsi doğrudur?  Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 3. Hansı eukaryotik hüceyrə düzgün etiketlənir?  Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 4. Hansı qaya dövrü diaqramı doğrudur?  Chd / Alex Kasprak / BuzzFeed / en.wikipedia.org Üst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 5. Hansı su fazası diaqramı doğrudur?  Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 6. Hansı geoloji vaxt ölçüsü düzgündür?  Ray Troll / Alex Kasprak / BuzzFeed / trollart.com Üst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 7. Hansı DNT bazası ayrılması doğrudur?  Thinkstock / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 8. Yerin daxili hissəsinin hansı sadə modeli doğrudur?  Üst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 9. Elektromaqnit spektrinin hansı diaqramı doğrudur?  NASA / Alex Kasprak / BuzzFeedÜst Düzgün Yanlış Yuxarı Aşağı Düz ​​Düz Yanlış Alt
 10. Hansı görüntü fərqli taksonomik təsnifatların düzgün sırasını göstərir?  Pengo / Alex Kasprak / BuzzFeed / en.wikipedia.org Sol Düz Düz Yanlış Sol Sağ Düz Yanlış Sağ