Hər şeyi yekunlaşdıran debatı seyr edən insanların 13 üzü

1.

David Mcnew / Getty Images

2

David Mcnew / Getty Images

3.

David Mcnew / Getty Şəkillər

Dörd.David Mcnew / Getty Images

5.David Mcnew / Getty Şəkillər

6.

Pedro Pardo / AFP / Getty Images

8.Anthony Wallace / AFP / Getty Images

9.

Lucy Nicholson / Reuters